Tư vấn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình đang làm việc trong một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, do nhu cầu cần phải tăng ca. Nếu như mình chia thành 2 ca, mỗi ca 12 tiếng thì tiền lương được tính cho công nhân như thế nào? Và công nhân làm ca 12 tiếng thì được nghỉ bao nhiêu giờ trước khi làm ca tiếp cho đúng luật?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn về thơi giờ làm việc, nghỉ ngơi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì công nhân viên tại công ty bạn cần phải làm việc 12 tiếng 1 ngày. Như vậy, ngoài mức lương cơ bản, công nhân viên tại công ty bạn cần được thanh toán cả tiền làm thêm giờ.

Tùy thuộc vào hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động để xác định xem thời giờ làm việc bình thường tại công ty bạn là không quá 8 giờ/ ngày hay không quá 10 giờ/ ngày, từ đó tính ra số giờ mà công nhân viên phải làm thêm giờ.

Tiền làm thêm giờ vào ngày bình thường sẽ tính ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm.

Về việc nghỉ chuyển ca Điều 109 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan