Tư vấn về thời gian nghỉ hàng năm

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Tôi làm chuyên viên tài chính cho một công ty, có thâm niên công tác 30 năm. Tại thời điểm 1/5/2017, tôi xin nghỉ phép 3 tháng vì lý do chữa bệnh. Cơ quan tôi chỉ cho tôi nghỉ 5 ngày (do năm 2017 mới công tác được 5 tháng) + 6 ngày (tính theo thâm niên công tác). Cơ quan tôi làm vậy có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 111 Bộ Luật Lao động 2012 quy định:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm”.

Hơn nữa, do bạn có thâm niên làm việc 30 năm nên số ngày nghỉ hằng năm còn được xác định theo Điều 112 Bộ Luật Lao động 2012 như sau:

“Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Căn cứ quy định trên, số ngày nghỉ hàng năm của bạn trong năm 2017 được xác định là 12 ngày cộng với 6 ngày (do thâm niên công tác 30 năm), tổng cộng là 18 ngày nghỉ.

Tuy nhiên, bạn xin nghỉ vào tháng 5/2017 nên căn quy định tại Khoản 2 Điều 114 Bộ Luật Lao động 2012 thì thời gian nghỉ hàng năm của bạn sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc trong năm.

“2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền”.

Theo Điều 7 Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định về cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

“Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị”.

Căn cứ quy định trên, người sử dụng lao động cho bạn nghỉ phép năm theo số tháng thực tế làm việc của năm 2017 là 5 ngày cộng với thêm 6 ngày nghỉ theo thâm niên làm việc như vậy là chính xác.

Trường hợp bạn muốn nghỉ phép 3 tháng để chữa bệnh thì bạn có thể trao đổi, thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan