Tư vấn về nội quy lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên công ty mình chuẩn bị làm nội quy lao động và cần một công ty luật hỗ trợ soạn thảo và đăng ký với cơ quan nhà nước. Báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc (i) Hỗ trợ soạn thảo Nội quy lao động và (iii) Đăng ký nội quy lao động cho Quý Khách hàng với cơ quan chức năng. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ
Soạn thảo Nội quy lao động

· Nghiên cứu hệ thống mô hình và cơ cấu tổ chức lao động của Quý Khách hàng nhằm nắm rõ quy chuẩn, quy trình làm việc của các vị trí lao động, Nghiên cứu Quy định về tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành của Công ty Nước sạch Hà Nội; Nghiên cứu website của Quý Công ty và một số nguồn thông tin liên quan để hiểu về Văn hoá doanh nghiệp của Quý Công ty;

· Phỏng vấn, trao đổi với Đại diện của Quý Khách hàng phụ trách quản trị nhân sự về những hành vi vi phạm điển hình của Người lao động trong quá trình làm việc, đề xuất xử lý các hành vi, vi phạm có thể xảy ra đối với cán bộ, nhân viên và người lao động trực tiếp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

· Dự thảo nội quy lao động cho Quý Khách hàng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và phù hợp với hoạt động thực tiễn của Quý Khách hàng;

· Hoàn thiện dự thảo Nội quy lao động dựa trên cơ sở ý kiến đóng góp của Khách hàng và tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan chức năng, và bàn giao cho Quý Công ty để Quý Công ty tự tiến hành thủ tục ban hành và đăng ký với Cơ quan quản lý lao động.

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Nghiên cứu cơ cấu hệ thống tổ chức lao động: Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong 03 ngày làm việc;

b. Phỏng vấn, trao đổi với Đại diện của Quý Khách hàng phụ trách quản trị nhân sự về hành vi vi phạm điển hình: Tùy thuộc vào thực tế sắp xếp buổi phỏng vấn, trao đổi. SB Law dự kiến hoàn tất công việc này trong thời lượng một buổi gặp không quá 01 giờ đồng hồ.

c. Soạn thảo Nội quy lao động. Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong thời hạn 05 ngày làm việc, sau đó chúng tôi trình bày trước lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội về dự thảo Nội quy lao động đã được chúng tôi tư vấn sửa đổi để đi đến thống nhất trước khi quý công ty đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;

d. Dự thảo hồ sơ đăng ký nội quy lao động: Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong thời hạn 01 ngày làm việc.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Chi phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 trên đây như sau:

Chi phí soạn thảo nội quy lao động: 45.600,000VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng), chưa bao gồm 10% VAT và các chi phí phát sinh (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan