Tư vấn về nghỉ chuyển ca giữa tuần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Công ty mình có bộ phận làm theo ca (2 tuần làm đêm, nghỉ chuyển ca vào ngày nghỉ hàng tuần là chủ nhật, chuyển sang 2 tuần làm ngày). Do yêu cầu công việc, ca đêm (khoảng 20 người) tạm dừng đi làm đêm mà chuyển sang làm ngày vào giữa tuần.

Cụ thể: đi làm đêm thứ 2, thứ 3, thứ 4 nghỉ để thứ 5 chuyển sang làm ngày.

Công ty mình đang dự tính 2 phương án:

1. Thứ 4 cho người lao động nghỉ không lương (bị trừ lương 1 ngày)

2. Đổi ngày nghỉ hàng tuần chủ nhật là thứ 4 (coi thứ 4 là ngày nghỉ đổi ca, không trừ lương người lao động), đến chủ nhật công nhân đi làm sẽ tính là ngày làm việc bình thường, không phải tăng ca 200% (trong nội quy lao động không nói đến vấn đề chuyển ngày nghỉ hàng tuần).

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Điều 109 Bộ luật lao động năm 2012 thì thời gian nghỉ đổi ca của người lao động làm việc theo ca phải đảm bảo ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Theo nội dung bạn trình bày trong email, chúng tôi hiểu là người lao động sẽ đi làm theo ca như sau:

+ Thứ 2 đến thứ 3: Làm ca đêm.

+ Thứ 4: nghỉ

+ Thứ 5 đến thứ 7: Làm ca ngày

Nếu theo phương án 1, cho nghỉ ngày thứ 4 (ngày nghỉ đổi ca) và nghỉ ngày chủ nhật (nghỉ hàng tuần) và ngày thứ 4 là ngày nghỉ không hưởng lương sẽ không đúng. Theo quy định tại Khoản 3 và khoản 6 Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì thời gian nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người và thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động sẽ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

Nếu theo phương án 2, đi làm ngày chủ nhật (có thể là làm ca đêm hoặc ca ngày) và sắp xếp cho người lao động nghỉ vào thứ 4 hàng tuần (ngày nghỉ hàng tuần) thì chỉ được chấp nhận nếu ngày thứ 4 hàng tuần được quy định là ngày nghỉ hàng tuần của người làm ca này trong nội quy lao động (Khoản 2, Điều 110 Bộ luật lao động 2012). Nếu chưa được quy định trong Nội quy lao động thì thời gian đi làm việc vào ngày chủ nhật sẽ vẫn được tính là thời gian làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan