Tư vấn về ngày phép năm

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi muốn ban hành Thông báo về ngày phép năm trong doanh nghiệp, vậy thủ tục như thế nào?

Luật sư trả lời: Thông báo lịch nghỉ hàng năm được ban hành bằng văn bản.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012, công ty có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Do vậy, trước khi đưa ra thông báo về nghỉ phép hàng năm , Doanh nghiệp làm biên bản trao đổi ý kiến với công đoàn trong công ty với tư cách là đại diện cho tập thể người lao động trong công ty để bảo đảm chặt chẽ về mặt thủ tục.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan