Tư vấn về đầu tư kinh doanh khách sạn

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Tôi có bạn trai người Mỹ muốn đầu tư lĩnh vực khách sạn. Xin luật sư tư vấn giúp:
1. Làm sao để sở hữu hợp pháp khi muốn mua đất để xây dựng khách sạn. Nên thành lập công ty vốn 100% nước ngoài hay liên doanh nước ngoài?

  1. Nếu tôi và anh ấy kết hôn, làm sao để chúng tôi sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất?
  2. Thủ tục và quy trình để xây dựng khách sạn?
  3. Lời khuyên về đầu tư kinh doanh cũng như loại hình doanh nghiệp có lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

(1) Làm sao để sở hữu hợp pháp khi muốn mua đất để xây dựng khách sạn. Nên thành lập công ty vốn 100% nước ngoài hay liên doanh nước ngoài?

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi hiểu rằng bạn và bạn trai muốn mua một mảnh đất để xây dựng và kinh doanh khách sạn tại Việt Nam.

Trước hết xin lưu ý là khái niệm về quyền sở hữu đất đai của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức theo pháp luật Việt Nam không tồn tại mà pháp luật Việt Nam chỉ công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của các chủ thể đó.

Trong trường hợp bạn trai của bạn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh thì theo quy định của Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng đất thông qua các hình thức là:

(i) Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

(ii) Được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất;

(iii) Được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện sản xuất, kinh doanh;

(iv) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Căn cứ theo đó, thì Công ty của bạn trai bạn không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp Việt Nam mà chỉ có thể thuê đất của Nhà nước hoặc thuê lại đất của tổ chức kinh tế Việt Nam để xây dựng khách sạn kinh doanh.

Có một phương án khác là bạn sẽ đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó tiến hành xây dựng Khách sạn và sau đó Công ty của bạn trai bạn sẽ thuê lại hoặc mua lại Khách sạn đó để kinh doanh.

(2) Nếu tôi và anh ấy kết hôn, làm sao để chúng tôi sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất?

Về nguyên tắc thì ngay cả sau khi kết hôn, chồng bạn là công dân nước ngoài nên không thể sở hữu quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định của Luật nhà ở 2014, người nước ngoài có thể mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Vì vậy, hai bạn có thể mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật nhà ở.

(3) Thủ tục và quy trình để xây dựng khách sạn?

Trong trường hợp Công ty của bạn trai bạn đứng tên thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn thì quy trình thực thực hiện như sau:

- Trước hết, bạn trai bạn cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty tại Việt Nam để được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, rồi mới có thể triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khách sạn;

- Trước khi tiến hành xây dựng Khách sạn thì Công ty của bạn trai bạn sẽ phải xin cấp Giấy phép xây dựng cho Khách sạn;
- Xin lưu ý là kinh doanh khách sạn là dịch vụ cho thuê lưu trú thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự mới được thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp bạn đứng tên xây dựng Khách sạn thì bạn sẽ thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng Khách sạn, bạn trai bạn thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty tại Việt Nam. Sau khi bạn xây dựng xong Khách sạn thì có thể cho Công ty của bạn trai bạn thuê lại hoặc bán lại Khách sạn cho Công ty đó.

(4) Lời khuyên về đầu tư kinh doanh cũng như loại hình doanh nghiệp có lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài?

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư để tự mình thực hiện toàn quyền kiểm soát và điều hành Công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan