Tư vấn pháp luật về rà soát văn bản và chính sách lao động trong doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn pháp luật liên quan đến việc rà soát các bản Thỏa ước lao động tập thể áp dụng trong toàn doanh nghiệp, Hợp đồng lao động, các văn bản thỏa thuận bảo mật giữa doanh nghiệp và người lao động, văn bản nội quy lao động trên cơ sở các quy định nội bộ công ty, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý nêu trên:

PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

SBLAW sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soát xét và hiệu chỉnh các văn bản liên quan đến chính sách lao động trong doanh nghiệp, cụ thể là các văn bản:

  • Thỏa ước lao động tập thể áp dụng trong toàn doanh nghiệp;
  • Hợp đồng lao động ký kết giữa Doanh nghiệp và người lao động;
  • Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp;
  • Thỏa thuận bảo mật ký kết giữa Doanh nghiệp và người lao động.

Nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và khả năng thực hiện của cácvăn bảntrên thực tế, SBLaw sẽ rà soát toàn bộ nội dung trong các văn bản nêu trên, đồng thời chúng tôi sẽ gửi đến khách hàng những nội dung tư vấn và ý kiến pháp lý để hiệu chỉnh văn bản một cách chặt chẽ và khoa học nhất.

Các văn bản mà luật sư SBLAW rà soát và hiệu chỉnh sẽ mang tính chất “khung” để Khách hàng áp dụng chung trong nội bộ doanh nghiệp và chỉ áp dụng cho một số đối tượng đã quy định rõ trong các hợp đồng/văn bản đã nêu.

Doanh nghiệp có thể chủ động hiệu chỉnh và bổ sung nội dung khi ban hành những văn bản mang tính chất “cá biệt” nhằm tạo sự phù hợp trong một số trường hợp nhất định.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan