Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty.

Nội dung bài viết

Trong một doanh nghiệp, một công ty, những tranh chấp nội bộ trong công ty có thể diễn ra bất cứ lúc nào, trong giai đoạn góp vốn, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn giải thể doanh nghiệp.

Với một đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật doanh nghiệp, SBLAW có thể hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty.

Qua quá trình tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp, chúng tôi nhận thấy những tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp gồm những loại sau:

Tranh chấp trong quá trình góp vốn, định giá tài sản góp vốn, tranh chấp về thời điểm góp vốn.

Thành viên trong công ty không góp đủ vốn như cam kết hoặc không tiến hành góp vốn.

Tranh chấp về chuyển nhượng hoặc chào bán cổ phần, cổ phiếu giữa các thành viên.

Tranh chấp về tư cách cổ đông công ty, tư cách thành viên và thời điểm hưởng quyền của thành viên.

Tranh chấp về thủ tục, trình tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị với công ty cổ phần và hội đồng thành viên với công ty TNHH.

Tranh chấp trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiêp

Các tranh chấp nội bộ khác.

Luật sư đại diện tham gia đàm phán giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty.

Với một đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, đã từng tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, SBLAW sẵn sàng hỗ trợ các bên tham gia đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp, những công việc cụ thể bao gồm:

Xem xét vụ việc tranh chấp bằng việc tiếp nhận hồ sơ, thông tin nhiều chiều về vụ việc.

Sau khi hiểu rõ vụ việc, xem xét các quy định của pháp luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan nhằm tìm ra phương án giải quyết tranh chấp.

Tư vấn và đưa ra các giải pháp cho khách hàng lựa chọn trong việc giải quyết tranh chấp.

Đại diện cho các bên trong quá trình đàm phán nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất, tránh đưa vụ việc ra cơ quan xét xử.

Đai diện theo ủy quyền cho các bên tại cơ quan tòa án nhằm giải quyết tranh chấp.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tại tòa án hoặc trọng tài.

Theo dõi và đảm bảo quá trình thi hành bản án có hiệu lực của tòa án, trọng tài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan