Tư vấn điều kiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Trường, ở Hà Nội. Quý Công ty cho mình hỏi: Tại sao hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền thương mại phải được hoạt động ít nhất 1 năm?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 284 Luật Thương mại năm 2005 có quy định:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh”.

Từ định nghĩa trên, có thể thấy hoạt động nhượng quyền thương mại có một số nét tương đồng với hoạt động đại lý thương mại và hoạt động phân phối hàng hóa, nhưng có một số đặc trưng khác phân biệt với các hoạt đọng này như: về chủ thể, về động cơ và mục tiêu hợp tác, về đối tượng nhượng quyền, về tính dài hạn và tính hợp tác cùa quan hệ nhượng quyền thương mại.

Điều kiện hoat động nhượng quyền thương mại đối với bên nhượng quyền cũng được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP:

“Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này”.

Theo đó, khi thương nhân muốn hoạt động nhượng quyền thương mại thì phải đáp ứng được các điều kiện như đã nêu ở trên, mà điều kiện tiên quyết là : hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 01 năm.

Quy định này nhằm bảo vệ bên nhận quyền trước rủi ro kinh doanh rất có thể xảy ra nếu hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền mới chỉ hoạt động được một thời gian ngắn (dưới 1 năm) và vì vậy chưa thể hiện được khả năng tồn tại (năng lực cạnh tranh) của nó trên thị trường. Về góc độ thực tế thì, khoảng thời gian 01 năm là tương đối ngắn, trong khoảng thời gian này tên thương mại và các công nghệ đặc trưng của thương nhân không phải lúc nào cũng được hình thành một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, với tư cách là một lĩnh vực hoạt động thương mại mới mẻ, nhượng quyền thương mại phải được tạo mọi điều kiện để phát triển một cách tương đối tự do và nhanh chóng, vì vậy, quy định khoảng thời gian ngắn để nhận biết giá trị “quyền thương mại” của bên nhượng quyền cũng là một cách thức tiếp cận có ý nghĩa của pháp luật thương mại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan