Tư vấn chế độ thai sản đối với người lao động nam có vợ sinh con

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước được 5 năm. Hiện nay vợ tôi sinh con nhưng không tham gia đóng BHXH. Theo quy định của Luật BHXH 2014 thì lao động nam được hưởng chế độ thai sản. Vậy xin cho tôi hỏi: Nếu nghỉ chế độ thai sản tôi có bị trừ lương hiện hưởng của mình hay không? Nếu nhận trợ cấp một lần 2 tháng lương cơ sở thì có bị trừ vào lương hiện hưởng của mình hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai;

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Theo đó, bạn có đóng bảo hiểm xã hội và có vợ sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ bạn sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản trong những ngày bạn nghỉ được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có vợ sinh con mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con”.

Nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con.

Hai chế độ trên do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho bạn nên không ảnh hưởng đến tiền lương hàng tháng hiện hưởng của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan