Trường hợp nào được ký kết hợp đồng lao động thời vụ?

Nội dung bài viết

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Hiện nay pháp luật chưa đưa ra khái niệm cụ thể về hợp đồng lao động theo thời vụ. Do đó, có thể hiểu hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Quy định về điều kiện ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người lao động và người sử dụng lao động là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn 12 tháng.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trường hợp vị phạm, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 20.000.000 đồng tùy theo số lượng người lao động mà họ vi phạm theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung nghị định số 88/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể:

Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên …”.

Như vậy, khi có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc trong thời gian ngắn hạn dưới 12 tháng. Đáp ứng điều kiện ký kết hợp đồng lao động mùa vụ. Người sử dụng lao động cần ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về hình thức cũng như nội dung của hợp đồng. Trường hợp vi phạm về việc không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 20.000.000 đồng tùy theo số lượng người lao động.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan