Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc

Nội dung bài viết

1. Trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình công ghi trong quyết định đình công.

2. Sau khi tập thể lao động ngừng đình công.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan