Trợ cấp thôi việc sau khi hai công ty sáp nhập

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Phúc, ở Hà Nội. Trước đây tôi có ký hợp đồng lao động không xác thời hạn với Công ty X. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 30/9/2006. Ngày 21/4/2013 Công ty X sáp nhập với Công ty Y nên tôi trở thành người lao động của công ty Y, hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 14/2/2018 tới đây tôi sẽ bắt đầu nghỉ việc việc ở công ty Y (tôi đã thực hiện nghĩa vụ báo trước 45 ngày). Nhưng tôi có hỏi kế toán về trợ cấp thôi việc của tôi thì kế toán nói tôi chỉ được nhận trợ cấp cho khoảng thời gian tôi làm việc cho Công ty Y, còn thời gian làm cho Công ty X thì không được trả trợ cấp thôi việc. Cho tôi hỏi: Công ty Y trả trợ cấp cho tôi như vậy có đúng pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền nhằm hỗ trợ cho người lao động để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu trong thời gian tìm kiếm việc làm mới, được Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tại Điều 48:

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động đã quy định một số trường hợp đặc biệt về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc. Trong đó khoản b quy định: "Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Theo đó, bạn chấm dứt hợp đồng lao động và đã thực hiện nghĩa vụ báo trước 45 ngày đối với hợp đồng lao động không thời hạn đúng theo quy định của pháp luật lao động thì người sử dụng lao động hiện tại (Công ty Y) có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho bạn. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian thực tế bạn đã làm cho cả hai Công ty X và Công ty Y trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tức là tổng thời gian từ 30/9/2006 đến 14/2/2018 trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan