Trợ cấp thôi việc cho người lao động xin nghỉ việc đúng quy định của pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên sau hai tháng thử việc đến nay được 3 năm sau đó nhân viên xin nghỉ việc đúng luật định. Xin hỏi công ty có cần phải trả trợ cấp thôi việc cho thời gian chưa tham gia đóng BHTN không? (hai tháng thử việc) và nếu phải trả thì tỉ lệ là bao nhiêu tháng lương?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 thì “Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

Theo Điểm (a) Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012 thì Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trợ cấp thôi việc bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; …

Thêm vào đó, theo Điểm (c) Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, Công ty sẽ phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động cho thời gian hai tháng thử việc chưa tham gia đóng BHTN. Vì hai tháng thử việc được tính là ½ năm và mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng lương nên suy ra theo logic và tham vấn không chính thức từ cơ quan chức năng, mức trả trợ cấp thôi việc được tính theo công thức là ½ tháng lương x ½ năm = ¼ (một phần tư) tháng lương.

Tuy nhiên, bạn lưu ý việc tính toán mức trợ cấp ¼ tháng lương nêu trên là đối với trường hợp người lao động chỉ có hai tháng thử việc không đóng BHTN. Nếu người lao động có khoảng thời gian nào không tham gia bảo hiểm thất nghiệp (thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH) như nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản từ một tháng trở lên, thì thời gian đó cũng được tính để hưởng trợ cấp thôi việc (việc tính trợ cấp thôi việc sẽ theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 và điểm (c) Khoản 3 Điều 14 đã viện dẫn ở trên). Vì vậy, bạn cần kiểm tra lại xem người lao động trong thời gian ba năm làm việc tại Công ty có nghỉ ốm đau hoặc nghỉ thai sản từ một tháng trở lên hay không để tính toán mức trợ cấp thất nghiệp được chính xác.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan