Trợ cấp bảo hiểm xã hội khi lao động nữ sẩy thai

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi làm việc tại công ty X và đã đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm. Tôi có thai được 13 tuần tuổi thì bị sẩy. Quý luật sư cho tôi hỏi thời gian nghỉ vì sẩy thai có được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Điều 159. Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai

Thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ quy định này, thời gian nghỉ việc khi sẩy thai bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Về thời gian nghỉ việc khi sẩy thai:

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

“1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

  1. a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
  2. b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
  3. c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
  4. d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.”

Theo đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sảy thai phụ thuộc vào số tuần tuổi của thai. Theo đó, thời gian từ 10 ngày đến 50 ngày tùy từng trường hợp.

Trường hợp của bạn thai đã được 13 tuần tuổi do đó bạn sẽ được nghỉ việc tối đa là 40 ngày.

Về mức hưởng:

Căn cứ vào Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản.

  1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
  2. Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày”.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan