Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tại hòa giải viên lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có tranh chấp với nhân viên. Nay, công ty mình muốn tiến hành khởi kiện luôn nhân viên này có được không? Nếu không, thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 201 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

“1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…”.

Do trong thông tin bạn cung cấp, không nói rõ tranh chấp giữa công ty bạn và nhân viên là tranh chấp gì, nên chúng tôi sẽ chia ra 2 trường hợp.

Trường hợp 1: tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải

Công ty bạn có quyền khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người lao động đang cư trú để yêu cầu giải quyết.

Trường hợp 2: tranh chấp giữa công ty bạn và người lao động bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước

Công ty bạn phải nộp đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động tới hòa giải viên lao động của Phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện nơi công ty bạn có trụ sở hoạt động. Thủ tục giải quyết tại hòa giải viên lao động như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải. Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng.

+ Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

+ Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

+ Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

– Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động, phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật lao động 2012 mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì công ty bạn có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Khi đó công ty bạn có quyền khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người lao động đang cư trú để yêu cầu giải quyết.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan