Tiểu mục 4254 là gì? Mã tiểu mục vi phạm hành chính, thu tiền phạt

Nội dung bài viết

Hệ thống thuế Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, với nhiều loại thuế khác nhau nhằm đảm bảo công tác quản lý thu hiệu quả và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh việc thu thuế, nhà nước cũng có các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Bao gồm thu tiền phạt và tịch thu đối với những hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Việc xử lý vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Mã tiểu mục vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu

Hiện nay, hệ thống thuế Việt Nam chưa có mã tiểu mục riêng cho "Vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu". Việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu được quy định trong các văn bản pháp luật riêng biệt, thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng khác nhau, bao gồm:

 • Lực lượng Công an: Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến trật tự an toàn xã hội, giao thông, an toàn thực phẩm,...
 • Quản lý thị trường: Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ,...
 • Bảo vệ môi trường: Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường,...
 • Cơ quan quản lý đất đai: Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đất đai,...

Do đó, để tra cứu mã tiểu mục nộp thuế liên quan đến "Vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu", bạn cần xác định rõ:

 • Lĩnh vực xảy ra vi phạm: Vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực nào (giao thông, kinh doanh, môi trường, đất đai,...)?
 • Cơ quan chức năng xử lý vi phạm: Vi phạm hành chính do cơ quan chức năng nào xử lý (Công an, Quản lý thị trường, Bảo vệ môi trường,...)?

Sau khi xác định được thông tin trên, bạn có thể tra cứu mã tiểu mục nộp thuế tương ứng trong các văn bản pháp luật hoặc website của cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Mã tiểu mục vi phạm hành chính thu tiền phạt và tịch thu
Mã tiểu mục vi phạm hành chính thu tiền phạt và tịch thu

Mã tiểu mục nộp thuế thu tiền phạt

Dưới đây là một số ví dụ về mã tiểu mục nộp thuế liên quan đến "Vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu" trong một số lĩnh vực:

 • Tiểu mục 4252: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.
 • Tiểu mục 4254: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (Không áp dụng với vi phạm thuộc Luật thuế thu nhập cá nhân).
 • Tiểu mục 4253: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan.
 • Tiểu mục 4256: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 • Tiểu mục 4257: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thuỷ sản.
 • Tiểu mục 4258: Phạt hành vi trong lĩnh vực bảo vệ rừng.
 • Tiểu mục 4261: Phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Tiểu mục 4262: Phạt vi phạm đối với  lĩnh vực y tế, văn hoá.
 • Tiểu mục 4263: Phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về trật tự, an ninh, quốc phòng.
 • Tiểu mục 4264: Phạt sản xuất kinh doanh đối với các hành vi  trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện.đối với thẩm quyền của ngành Hải quan.
 • Tiểu mục 4266: Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện.
 • Tiểu mục 4267: Phạt vi phạm trật tự đô thị

Lưu ý:

 • Thông tin về mã tiểu mục nộp thuế có thể thay đổi theo thời gian và quy định của từng địa phương. Do đó, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tra cứu mã tiểu mục nộp thuế, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ.

Có thể khẳng định rằng, việc xử lý vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu là một phần quan trọng trong hệ thống thuế Việt Nam. Việc thực hiện đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính góp phần đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật. Mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh vi phạm các quy định để góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và văn minh.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan