Tiền lương được tính thế nào khi làm việc vào ngày nghỉ lễ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Khi làm việc vào ngày nghỉ lễ như 30/4;1/5; giỗ tổ Hùng Vương; … thì tiền lương được tính thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Do bạn không nói rõ bạn làm việc hưởng lương ngày hay tháng nên chúng tôi sẽ chia thành 2 trường hợp như sau:

*Trường hợp 1: Nếu bạn làm việc hưởng lương ngày

Khoản 1 Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a)Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.

Theo quy định tại Điểm c Điều 97 trên, trường hợp người lao động hưởng lương ngày thì khi làm việc vào ngày nghỉ lễ thì tiền lương sẽ được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.

*Trường hợp 2: Nếu bạn làm việc hưởng lương tháng

Với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 97 ở trên, trường hợp bạn làm việc hưởng lương tháng thì sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương.

Như vậy, bạn có thể đối chiếu với chế độ hưởng lương trên thực tế của bạn so với các quy định trên để có những cách xử lý đúng quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan