Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Qua trang web: https://vi.sblaw.vn/ tôi biết bên bạn có hỗ trợ khách hàng xin Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Vui lòng báo giá giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi đề cập đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1 Trình tự thực hiện

Trình tự xin cấp giấy phép lao động được thực hiện qua 02 bước gồm:

-Xin chấp thuận cho vị trí được phép sử dụng người lao động nước ngoài;

-Sau khi được chấp thuận cho vị trí được phép sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động sẽ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho vị trí đã được chấp thuận.

1.2 Các tài liệu cần chuẩn bị cho việc xin cấp giấy phép lao động

  • Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng;
  • Phiếu lí lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phỉa là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
  • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  • 02 ảnh mầu;
  • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị.

1.3 Thời gian thực hiện:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa SB Law và Khách hàng, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và chuyển các tài liệu cần thiết có trong hồ sơ cho khách hàng xem xét và ký.

b. Thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nƣớc ngoài: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quý Khách hàng sẽ nhận được văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

c. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hợp lệ, Quý khách hàng sẽ được nhận Giấy phép lao động.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2. PHẠM VI DỊCH VỤ

Theo đề xuất dịch vụ dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

– Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

– Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

– Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

– Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

– Dịch các tài liệu sang tiếng Việt để ký.

2. Thủ tục cấp phép:

– Thay mặt Quý Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

– Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

-Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được giấy phép lao động.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như đã được đề cập tại mục 2 nêu trên là 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng). Chi phí này chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (200,000 VND/150 từ), chi phí làm giấy khám sức khỏe và lý lịch tư pháp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan