Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi:Mình có 1 người bạn người Đài Loan, muốn làm việc tại Việt Nam.

Bạn mình phải thực hiện những thủ tục gì để có thể xin được giấy phép lao động? Báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Theo đề xuất dịch vụ dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

§ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§ Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Việt;

§ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

§ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2. Thủ tục cấp phép:

§ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

§ Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được giấy phép.

3. Thủ tục sau cấp phép:

§ Bàn giao đầy đủ kết quả, hồ sơ, tài liệu từ cơ quan nhà nước đến Khách hàng

Lộ trình thực hiện thủ tục cấp phép sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 05 ngày làm việc, bao gồm:

  • Hồ sơ xin công văn chấp thuận của UBND TP/tỉnh về việc doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng gửi thông tin đầy đủ theo yêu cầu của chúng tôi.
  • Hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp của Việt Nam: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng gửi thông tin đầy đủ theo yêu cầu của chúng tôi.
  • Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động: 03 ngày làm việc/hồ sơ kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của chúng tôi.

b. Thủ tục cấp phép: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xin cấp phép. Sau 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể:

  • Thời gian để nhận được công văn chấp thuận của UBND Tp/tỉnh về việc sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp là: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở LĐTB&XH.
  • Thời gian nhận được lý lịch tư pháp tại Việt Nam (trường hợp người nước ngoài đang ở Việt Nam): trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở tư pháp.
  • Thời gian để nhận được Giấy phép lao động: trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở LĐTB&XH.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

  1. TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển giao sẽ bao gồm các tài liệu được chuẩn bị bằng tiếng Anh. Các bản dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp nếu tài liệu được yêu cầu nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Quý Khách hàng sẽ kiểm tra, phê duyệt và đóng dấu (nếu cần thiết) đối với các tài liệu.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 nêu trên như sau:

– Đối với thủ tục cấp Giấy phép lao động là: 22.580.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng), tương đương với 1.000 USD (Bằng chữ: Một nghìn đô la Mỹ) (Căn cứ theo tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng Đôla Mỹ do Ngân hàng Vietcombank áp dụng ngày 21/11/2016)

– Chi phí này chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (10USD/150 từ).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan