Thời gian làm thời vụ có được tính vào thời gian làm việc được hưởng trợ cấp không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Ngân, ở Hà Nội. Quý công ty cho tôi hỏi: Một số NLĐ trước khi tuyển dụng chính thức có làm việc thời vụ một thời gian, chia ra những trường hợp:

– Làm thời vụ dưới 3 tháng (kg tham gia BHBB) rồi làm việc chính thức;

– Làm ít nhất 2 hợp đồng thời vụ 6 tháng liên tục rồi làm việc chính thức.;

– Làm thời vụ 6 tháng, nghỉ việc 1 tháng, quay lại làm việc chính thức;

Tương ứng từng trường hợp thì thời gian làm việc thời vụ có được tính vào thời gian làm việc hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 48 Luật lao động năm 2012 quy định về Trợ cấp thôi việc:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Căn cứ theo quy định trên thì người lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở nên. Do vậy trong các trường hợp bạn đưa ra thì chỉ có trường hợp ” làm ít nhất 2 hợp đồng thời vụ 6 tháng liên tục rồi làm việc chính thức” mới đủ điều kiện được hưởng trợ cấp. Với 2 trường hợp còn lại không đủ điều kiện hưởng do vi phạm điều kiện về thời gian.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan