Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Trong một số trường hợp khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, trước khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (GCN ĐKNH), người nộp đơn có quyền yêu cầu rút đơn nếu họ nhận thấy rằng nhãn hiệu của họ không có khả năng bảo hộ. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu chi tiết.

Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình rút đơn ĐKNH có thể được thực hiện trực tiếp bởi người nộp đơn hoặc thông qua tổ chức/cá nhân là đại diện hợp pháp theo quy định. Điều kiện đi kèm là cần phải có Giấy ủy quyền mô tả rõ việc ủy quyền rút đơn. Tuyên bố rút đơn ĐKNH phải được thể hiện bằng văn bản và nộp cho Cục Sở hữu Trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 116 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2009, quy định về việc rút đơn đăng ký Sở hữu Công nghiệp.

“1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký SHCN bằng văn bản do chính mình đứng tên. Hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện SHCN nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn.

2. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt. Các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.

3. Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp. Trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.”

Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu
Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Đầu tiên, cần chuẩn bị đơn yêu cầu rút đơn theo quy định, sau đó tiến hành nộp đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHTT). Sau khi Cục SHTT tiếp nhận yêu cầu rút đơn, thẩm định viên về hình thức của đơn yêu cầu sẽ thực hiện các bước sau:

Quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn:

 • Chuẩn bị quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn.
 • Rõ ràng nêu tên và địa chỉ của người nộp đơn.
 • Đưa ra thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện (nếu có).
 • Cung cấp số đơn và ngày nộp đơn.
 • Bao gồm các thông tin về đối tượng được nêu trong đơn.
 • Trong trường hợp có căn cứ khẳng định về tính hợp pháp của yêu cầu rút đơn.

Chuẩn bị công văn giải trình:

 • Chuẩn bị công văn nêu rõ tên và địa chỉ của người nộp đơn.
 • Nếu có, cung cấp thông tin về tổ chức đại diện.
 • Điều này bao gồm số đơn, ngày nộp đơn và các thông tin về đối tượng được nêu trong đơn.
 • Chỉ rõ lý do mà Cục SHTT không chấp nhận rút đơn đăng ký.
 • Trong trường hợp có căn cứ khẳng định về tính không hợp pháp của yêu cầu rút đơn.
Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Quyền rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Quyền rút đơn đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn được thực hiện trước khi Cục Sở hữu Trí tuệ đưa ra quyết định về việc cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có thể tỏ ý muốn rút đơn Đăng ký Nhãn hiệu (ĐKNH) thông qua tuyên bố bằng văn bản mang chính tên của họ hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, miễn là giấy ủy quyền đề cập rõ việc ủy quyền rút đơn.

Điều này giúp đảm bảo tối đa cho quyền lợi của tổ chức và cá nhân trong quá trình thiết lập quyền sở hữu. Luật Sở hữu Trí tuệ quy định thủ tục rút đơn ĐKNH, tạo điều kiện linh hoạt và chủ động cho mọi người trong việc bảo vệ nhãn hiệu của họ.

Hậu quả pháp lý của quyết định rút đơn nhãn hiệu

Hậu quả pháp lý của quyết định rút đơn nhãn hiệu là như sau: kể từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục liên quan đến đơn đó sẽ chấm dứt. Các khoản tiền phí và lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa được khởi đầu sẽ được hoàn trả. Việc hoàn trả này được thực hiện theo yêu cầu của người nộp đơn, bao gồm các khoản phí thẩm định và phí tra cứu thông tin.

Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút sẽ được coi là chưa từng được nộp, trừ khi đơn đó được sử dụng làm căn cứ để yêu cầu quyền ưu tiên.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan