Tại văn phòng SBLAW Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hoà đã có buổi giao lưu định hướng đào tạo và nghề nghiệp cho các sinh viên đại học Luật.

18402068_1390530057681177_482315441325232956_o

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn