Nhằm thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa về nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Chính phủ đã giao Bộ tư pháp soạn thảo và trình chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 66 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Với tư cách là một luật sư tư vấn cho doanh nghiệp nhiều năm, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã được Bộ tư pháp mời vào tổ biên tập nhằm soạn thảo Nghị định quan trọng này.

Các luật sư SBLAW luôn mong muốn đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đặc biệt là hệ thống pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp.

Chúng tôi coi đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh  nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn