Nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo bậc mấy?

Nội dung bài viết

Nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo bậc mấy? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách xác định bậc thuế môn bài và hướng dẫn nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh. Cùng SBLAW trả lời câu hỏi này dưới đây nhé.

Nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo bậc mấy?

Mức thuế môn bài áp dụng cho địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệpmức doanh thu trong năm. Dưới đây là bảng chi tiết:

Loại hình doanh nghiệpMức doanh thuBậc thuế môn bàiMức thuế
Hộ kinh doanhDưới 500 triệu đồng11.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanhTrên 500 triệu đồng - 3 tỷ đồng22.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanhTrên 3 tỷ đồng - 20 tỷ đồng33.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanhTrên 20 tỷ đồng44.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệpDưới 10 tỷ đồng vốn điều lệ31.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệpTrên 10 tỷ đồng vốn điều lệ22.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh-31.000.000 đồng/năm
Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác-31.000.000 đồng/năm

Lưu ý:

  • Mức thuế trên chỉ áp dụng cho một địa điểm kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài cho từng địa điểm kinh doanh.
  • Doanh nghiệp thành lập mới trong năm chỉ nộp 50% mức thuế môn bài quy định.
  • Doanh nghiệp ngừng kinh doanh trước thời hạn nộp thuế môn bài được hoàn thuế theo thời gian còn lại của năm.
Nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo bậc mấy
Nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo bậc mấy?

Địa điểm kinh doanh thực hiện khai thuê môn bài khi nào?

Đối với địa điểm kinh doanh mới thành lập, Thời hạn khai thuế môn bài đối với địa điểm kinh doanh như sau:

  • Doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài trước ngày 31 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Nếu địa điểm kinh doanh thành lập trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài cho cả năm.
  • Nếu địa điểm kinh doanh thành lập trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp chỉ phải nộp 50% mức thuế môn bài cho cả năm.
  • Đối với địa điểm kinh doanh có thay đổi về vốn điều lệ:
  • Doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi về vốn điều lệ.
  • Đối với địa điểm kinh doanh có thay đổi về địa điểm kinh doanh:
  • Doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Tham khảo thêm >> Tư vấn pháp luật thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan