Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Singapore có phải qua người đại diện

Nội dung bài viết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Singapore có nhất thiết phải qua người đại diện không?

Luật quy định tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn phải nêu rõ địa chỉ của đại diện sở hữu công nghiệp hoặc địa chỉ ở Singapore để IPOS liên lạc. Trong thực tế, hầu hết chủ thể nước ngoài đều chỉ định một đại diện Singapore để tiến hành các thủ tục đăng ký tại Singapore.

Các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam, ví dụ như Văn phòng luật sư Phạm & Liên Danh có thể giúp các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong việc liên lạc với đại diện sở hữu công nghiệp Singapore và tiến hành các thủ tục nộp đơn tại Singapore.

Thủ tục nộp đơn tại Singapore
Thủ tục nộp đơn tại Singapore

Thủ tục nộp đơn tại Singapore

1.Ai có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa?

Bất kỳ chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nào sử dụng hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Singapore.

2.Khi nộp đơn phải cung cấp những thông tin cần thiết gì?

  • Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa phải làm bằng tiếng Anh theo mẫu được IPOS phát hành. Trong trường hợp nộp đơn thôn thường thì các thông tin phải được đánh máy.
  • Nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu hình thì phải mô tả nhãn hiệu.
  • Nếu nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu 3 chiều, với một phần là bao bì sản phẩm thì phải mô tả nhãn hiệu theo các mặt nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu là nhãn hiệu mầu thì phải có 5 mẫu nhãn hiệu được đính kèm theo đơn đăng ký. Nếu từ ngữ dùng cho nhãn hiệu không phải là từ tiếng Anh hoặc chữ cái không phải chữ Latinh thì phải mô tả nhãn hiệu trong đó chỉ rõ tiếng nguyên gốc, phần dịch và phiên âm sang tiếng Anh các từ hoặc chữ cái đó.
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu và nhóm phân loại.
  • Tên, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn.
  • Nếu doanh nghiệp nộp đơn thông qua đại diện thì cần ghi rõ tên, địa chỉ của đại diện ở Singapore.

Có thể tìm Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ ở đâu?

Singapore sử dụng bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ theo Thỏa ước Nice về Phân loại quốc tế Hàng hóa và Dịch vụ nhằm mục đích Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa. Bảng phân loại Nice có thể tìm thấy trên trang web của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO theo địa chỉ http://www.wipo.org, mục “About WIPO” của trang chủ, vào sâu tiếp trang “Treaties and Contracting parties”, vào tiếp trang “Classification treaties”, doanh nghiệp sẽ tìm thấy “Nice Agreement Concerning the International Classification on Goods and Services fỏ the Purpose for the Registration of Marks” hoặc tìm hiểu Bảng phân loại tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp cần xác định chính xác nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ theo bảng phân loại Nice.

Trong đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp phải đính kèm một danh mục tất cả những hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu dự định sử dụng. Việc phân nhóm sản phẩm có thể không chính xác và khi bị sửa đổi, doanh nghiệp phải trả phí bổ sung cho đơn như đã viết ở trên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan