Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Những điểm mới trong Bộ luật lao động năm 2019.

Nội dung bài viết

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động mới vào kỳ họp thứ 8. Bộ luật lao động mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 01 năm 2021.
SBLAW xin gửi tới Quý Khách hàng những nội dung sửa đổi chính của Bộ luật Lao động 2019 so sánh với Bộ luật lao động 2012 như sau:
Thời giờ làm thêm
Thời giờ làm thêm theo Bộ luật lao động 2019 không được vượt quá 40 giờ một tháng. Trong khi đó, thời giờ làm thêm tối đa mỗi tháng theo quy định của Bộ luật lao động 2012 là 30 giờ.
Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm không quá tối đa 300 giờ một năm trong một số lĩnh vực, nghề nghiệp, công việc hoặc các trường hợp sau đây:
Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;
Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước do hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;
Tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên
Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần có lý do
Theo quy định hiện hành thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi rơi vào những trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không cần lý do, chỉ cần thông báo trước cho người sử dụng lao động theo đúng thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng.
Theo Bộ luật Lao động 2019 thì bổ sung 01 ngày nghỉ vào lễ Quốc khánh. Như vậy, vào lễ Quốc khánh (02/9 năm Dương lịch), người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày, có thể trước hoặc sau ngày 02/09 Dương lịch
Các loại hợp đồng lao động
Theo Bộ luật lao động 2019, chỉ có hai loại Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có xác định thời hạn đến 36 tháng và Hợp đồng không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng sẽ chính thức bị xóa bỏ kể từ năm 2021.
Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan