Những công việc nào không được sử dụng lao động là người chưa thành niên?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Những công việc nào không được sử dụng lao động là người chưa thành niên?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định các công việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên gồm:

“1. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm các công việc sau đây:

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

c) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

d) Phá dỡ các công trình xây dựng;

đ) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

e) Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ;

g) Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên …”.

Như vậy, đối với các công việc nêu trên, người sử dụng lao động không được thuê người chưa thành niên làm việc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan