Nhân viên chưa ký hợp đồng, công ty có phải đóng BHXH?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình mới thành lập được 6 tháng, có trụ sở tại Hà Nội. Hiện tại trong công ty chỉ mới có 10 người trong đó 4 người (gồm giám đốc) đã làm việc từ lúc thành lập còn những người còn lại thì vào sau chưa ký hợp đồng lao động. Qua tìm hiểu thì mình được biết là người lao động sau 3 tháng thử việc ký hợp đồng lao động thì mới đóng bảo hiểm xã hội, giờ doanh nghiệp phải đóng BHXH như thế nào? Làm thủ tục đóng BHXH cho người vào trước hay là làm cùng lần luôn? Và doanh nghiệp mới chỉ có 10 người có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Công ty có phải đóng BHXH cho nhân viên chưa kí hợp đồng lao động không?

Điều 2 NĐ 115/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng như sau:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; (Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) …”.

Theo quy định tại Điều 26, Điều 27 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Theo quy định trên thì người lao động đang trong thời gian thử việc chưa kí kết hợp đồng lao động hay có giao kết về hợp đồng thử việc thì cũng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Như vậy, công ty bạn chỉ phải đóng BHXH cho những đối tượng đã kí kết hợp đồng lao động chính thức với công ty.

Thứ hai, Doanh nghiệp có 10 người có phải đóng BHTN không?

Căn cứ vào Điều 43 Luật việc làm năm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này”.

Theo Luật việc làm năm 2013 tất cả doanh nghiệp không phân biệt có bao nhiêu người lao động khi thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng không xác định thời hạn; xác định thời hạn; hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan