Nhà trường phân công giảng dạy số tiết là 38 tiết / tuần, có đúng luật?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện nay tôi là giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng anh ở 1 trường tiểu học. Trong phiên họp vừa rồi tôi được phân công giảng dạy số tiết là 38 tiết / tuần. Vậy cho tôi hỏi: Nhà trường phân công như vậy có đúng không? Tôi muốn từ chối thì có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT có quy định về định mức tiết dạy như sau:

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện đang là giáo viên tiểu học, do đó định mức tiết dạy của bạn là 23 tiết trong một tuần, nếu như bạn được phân công vượt quá số tiết đó thì số tiết vượt ngoài định mức sẽ được tính vào thời gian làm thêm giờ.

Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, khi cấp trên muốn phân công bạn làm thêm giờ thì cần phải có sự đồng ý của bạn, do đó bạn có quyền thỏa thuận với cấp trên để từ chối không dạy số tiết vượt quá định mức đã được phân công.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan