Người sử dụng lao động có phải chi trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người giúp việc gia đình không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tôi đang làm người giúp việc gia đình. Xin hỏi, tôi có được chủ nhà tức là người sử dụng lao động của tôi có phải chi trả bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho tôi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 19 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình quy định thì:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động tự lo bảo hiểm.”

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động chỉ có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của bạn tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để bạn tự lo bảo hiểm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan