Người sử dụng lao động có được bắt người lao động cam kết làm việc lâu dài?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là bác sĩ làm việc tại bệnh viện tỉnh. Lúc học đại học thuộc diện cử đào tạo của Tỉnh, tổng thời gian 6 năm, tôi tự đóng học phí 5 năm, tỉnh chỉ cho năm cuối, trước khi đi học mẹ tôi có kí cam kết nếu tỉnh cho tiền sẽ phục vụ vài năm. Nay tôi đã làm bệnh viện gần 3 năm sau ra trường. Trong khi làm việc bệnh viện tôi được cho đi học những lớp nhỏ nâng cao tay nghề phục vụ cho công tác chuyên môn. Đầu năm nay, sau khi hoàn thành tất cả các khóa học khoảng 2 tháng, bệnh viện bắt tôi nhận 5 triệu và kí cam kết phục vụ lâu dài cho bệnh viện, nếu không phải đền gấp đôi. Đến tháng 10 năm nay tôi lấy chồng xa, phải theo chồng, và nộp đơn xin nghỉ trước đó 45 ngày. Xin hỏi tôi có phải bồi thường hợp đồng không và bồi thường như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vì hợp đồng lao động của bạn với công ty là hợp đồng không xác định thời hạn nên theo Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Như vậy bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bệnh viện, nếu như trong điều khoản cam kết giữa bạn với bạn Viện có điều khoản làm hạn chế quyền này của bạn thì điều khoản này sẽ bị vô hiệu theo Điều 50 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu”.

Vì vậy, bạn có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân quận (huyện) nơi bệnh viện bạn đóng trụ sở để yêu cầu Tòa án tuyên điều khoản về việc cấm bạn phương chấm dứt hợp đồng lao động là vô hiệu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan