Người nước ngoài muốn vào sinh sống và làm việc tại Việt Nam, phải làm thủ tục gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Bên mình cần tư vấn những vấn đề sau:

1.Thủ tục cho 1 người quốc tịch Singapore qua Việt Nam sinh sống và làm việc tại công ty hợp pháp.

2.Thủ tục để bạn ý có thể tham gia và trở thành thành viên của công ty với tỷ lệ sở hữu 10%

3.Thủ tục để 1 người Việt Nam nữa tham gia vào công ty với tỷ lệ sở hữu 10%.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Để người nước ngoài vào sinh sống và làm việc tại Việt Nam, mình có hai lựa chọn sau:

(i) Đầu tư trở thành thành viên góp vốn hoặc cổ đông của một công ty ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, người đó sẽ xin giấy phép tạm trú (tương tự như visa business, nhiều lần) có thời hạn từ 1-3 năm.

(ii) Được một công ty ở Việt Nam tuyển dụng. Theo đó, người đó phải xin giấy phép lao động. Ok xong bước giấy phép lao động thì xin giấy phép tạm trú (thường chỉ được 1 năm, gia hạn được).

2. Để người nước ngoài trở thành thành viên góp vốn sở hữu 10% vốn góp thì có hai hình thức:

a. Bạn ấy nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần từ thành viên góp vốn/cổ đông hiện hữu.

b. Công ty tăng vốn và bạn ấy góp vốn vào.

Thủ tục thực hiện sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của công ty Việt Nam như thế nào và lựa chọn phương án nào trên đây.

3. Người Việt Nam trở thành thành viên góp vốn: Tương tự như trên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan