Người lao động tự nguyện tăng ca 5 giờ/ngày, có vi phạm?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Do nhu cầu sản xuất cũng như kiếm tiền, mình tự nguyện tăng ca thời gian khoảng 5 giờ/ ngày. Cho mình hỏi: Như vậy mình và công ty mình có vi phạm pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Bạn có nêu do nhu cầu làm việc kiếm tiền cũng do nhu cầu công việc, bạn tự nguyện tăng ca thời gian 5 giờ/ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn vẫn vi phạm quy định tại Bộ luật lao động 2012. Bởi:

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP về làm thêm giờ thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, phải được người lao động đồng ý về thời gian làm thêm giờ;

Thứ hai, người sử dụng lao động phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động như sau:

+ Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; + Không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

+ Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày. Khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày, không quá 30 giờ trong 01 tháng.

+ Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

+ Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản; Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn. Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

- Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Việc người lao động và người sử dụng lao động trong trường hợp có thỏa thuận với nhau thì về nguyên tắc, thỏa thuận đó cũng phải tuân theo quy định của pháp luật. Những thỏa thuận trái với nội dung mà pháp luật lao động đã quy định thì sẽ không có giá trị pháp lý. Như vậy, theo quy định trên nếu ngày nào bạn cũng tăng ca 5 giờ thì số giờ làm thêm của bạn đã vượt quá quy định cho phép của nhà nước. Công ty bạn cũng đã vi phạm quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Trong trường hợp này, công ty bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

“4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này”.

Như vậy, công ty bạn có thể sẽ bị phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan