Người lao động nhận công việc về làm tại nhà

Nội dung bài viết

1. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nhận việc về làm thường xuyên tại nhà.

2. Người lao động làm việc tại nhà theo hình thức gia công không thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan