Người lao động làm từ 18 giờ đến 22 giờ thì mức lương sẽ được tính như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hường, ở Hà Nội. Xin hỏi: Nếu bây giờ tôi nhận làm thêm giờ từ 18 giờ đến 22 giờ. Mức lương tôi được nhận sẽ như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Như thông tin bạn cung cấp thì bạn nhận làm thêm giờ từ 18 giờ đến 22 giờ (không phải giờ làm việc ban đêm), theo đó tiền lương khi làm thêm giờ sẽ được tính như sau:

Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày..”.

Như vậy, theo quy định trên thì:

*Đối với lao động trả lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ

 

=Tiền lương giờ thực trảx150% hoặc 200% hoặc 300%xSố giờ làm thêm

*Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ=Đơn giá tiền lương theo sản phẩmx150% hoặc 200% hoặc 300%xSố lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan