Người lao động đi làm muộn, công ty có được phạt tiền?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Để hạn chế tình trạng đi làm muộn nên công ty tôi mới ra quy định mới là ai muộn quá 5 phút sẽ bị công ty phạt 100.000 đồng. Công ty tôi phạt tiền như vậy có trái với quy định của pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 128 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

“1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động”.

Theo quy định trên, không được phép áp dụng hình phạt tiền đối với hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động. Phạt tiền người lao động là hành vi bị cấm theo quy định của tại Điều 128 bộ luật lao động 2012. Công ty bạn áp dụng hình phạt tiền đối với hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động mà cụ thể ở đây là hành vi đi làm muộn là vi phạm điều cấm của pháp luật, trái với quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan