Người lao động có quyền đồng thời ký kết nhiều hợp đồng lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện tại đang làm công chức, tôi muốn ký thêm hợp đồng công việc làm nhân viên thu ngân có được không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 21 Luật Lao động 2012 có quy định về việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động:

“Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Vì bạn là công chức nên căn cứ Luật cán bộ, công chức quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh tại Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005:

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;”

Căn cứ quy định trên, Công việc nhân viên thu ngân không thuộc các trường hợp công chức không được làm mà người lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động do đó bạn hoàn toàn có thể nhận thêm công việc theo mong muốn..

Trong chương trình của truyền hình Netviet, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi và tư vấn về trình tự thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Mời Quý vị đón xem:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan