Người lao động có được phép ký hợp đồng cùng lúc với hai công ty?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Người lao động có được phép ký hợp đồng cùng lúc với hai công ty?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 21 Bộ luật lao động 2012 quy định về giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

“Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Do đó, bạn có thể ký hợp đồng lao động với 2 công ty mà không vi phạm luật lao động nhưng lưu ý phải bảo đảm việc này không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung hợp đồng lao động đã giao kết.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan