Người lao động bị nghỉ việc do công ty thay đổi cơ cấu thì được hưởng quyền lợi gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là My. Tôi có ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty, nay vì thay đổi cơ cấu nên công ty đã cho tôi và một số người lao động khác thôi việc. Xin hỏi công ty tôi làm vậy có đúng không? Nếu chấm dứt hợp đồng lao động tôi có thể nhận được những khoản bồi thường nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 36 Bộ Luật Lao động 2012 quy định như sau:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì công ty bạn có thể cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu. Tuy nhiên, công ty bạn cũng cần thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định tại Điều 44 BLLĐ 2012, cụ thể:

“ Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.”.

Như vậy, nếu như công ty bạn không giải quyết được việc làm mới mà cho người lao động thôi việc thì công ty bạn phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012:

“1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan