Nghỉ việc vì lý do mưa bão thì người sử dụng lao động có phải trả tiền công không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Đối với người lao động đã ký hợp đồng học việc/hợp đồng lao động với công ty:

Trong trường hợp ngày mưa hoặc vì lý do đặc biệt mà họ không thể làm việc và người quản lý cho phép họ nghỉ thì công ty có phải trả tiền cho ngày hôm đó không?

Trong trường hợp người quản lý có thể sắp xếp công việc của họ vào ngày nghỉ thay thế thì công ty phải trả bao nhiêu tiền cho ngày làm việc đó?

Luật sư tư vấn:

1.Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, một người lao động sẽ được nghỉ những kỳ nghỉ sau đây:

  • Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương;
  • Nghỉ việc riêng có hưởng lương như: nghỉ 3 ngày trong trường hợp người lao động kết hôn và nghỉ 1 ngày trong trường hợp con của người lao động kết hôn;
  • Nghỉ ốm hưởng lương bảo hiểm xã hội;
  • Nghỉ không lương;
  • Nghỉ hàng tuần;
  • Nghỉ lễ.

Theo đó, trong trường hợp ngày mưa hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó, người lao động không thể làm việc và người quản lý cho phép họ nghỉ, ngày nghỉ đó có thể là:

(i) Ngày nghỉ việc riêng không hưởng lương nếu người lao động xin nghỉ không lương. Trong trường hợp này, Công ty không phải trả lương cho ngày nghỉ đó;

(ii) Ngày nghỉ phép hàng năm có hưởng lương nếu Người lao động xin nghỉ phép (01 người lao động có 12 ngày phép mỗi năm). Trong trường hợp này, Công ty sẽ phải trả lương cho ngày nghỉ đó;

(iii) Nghỉ ốm: Trong trường hợp đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả lương cho ngày nghỉ đó nếu người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội;

(iv) Tạm ngừng việc nếu phía Công ty sắp xếp cho người lao động nghỉ mà không phải do Người lao động xin nghỉ. Trong trường hợp việc ngừng việc là do xuất phát từ lỗi của Công ty, Công ty sẽ phải trả nguyên lương cho ngày nghỉ đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp việc ngừng việc là do lý do khách quan (không do lỗi của người lao động hoặc công ty) thì Công ty sẽ phải trả lương cho ngày nghỉ đó trên cơ sở thương lượng, với điều kiện là:

a) Trong trường hợp ngừng việc không quá 14 ngày làm việc, lương trả cho thời gian ngừng việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

b) Trong trường hợp ngừng việc trên 14 ngày làm việc, thì lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

2. Trong trường hợp người quản lý sắp xếp ngày làm việc bù vào ngày nghỉ, thì Công ty sẽ phải trả lương cho ngày đi làm bù vào ngày nghỉ theo lương làm thêm giờ, cụ thể như sau:

a) Làm thêm giờ ngày bình thường: ít nhất 150%

b) Làm thêm giờ ngày cuối tuần: ít nhất 200%

c) Làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ có hưởng lương, ít nhất 300%, không bao gồm lương trả cho ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ có hưởng lương mà người lao động được nhận.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan