Thay đổi địa điểm làm việc của người lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Anh X hiện đang làm việc cho Công ty chúng tôi từ tháng 12 năm 2022 đến nay tại TP.HCM. Trong Hợp đồng lao động giữa Công ty và anh X có nội dung: “Địa điểm làm việc: Trong phạm vi lãnh thỗ Việt Nam theo sự điều động của Công ty”. Hiện tại công ty muốn di chuyển anh X ra làm việc tại Chi nhánh ở Hà Nội từ tháng 1/2024 cho đến hết Hợp đồng (tháng 12/2024) thì có cần anh X đồng ý hay không?

Trả lời:

Điểm c, khoản 1, Điều 21 Bộ luật lao động quy định địa điểm làm việc là một nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng. Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định về địa điểm làm việc: “Địa điểm, phạm vi người lao động làm công việc theo thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc có tính chất thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi đầy đủ các địa điểm đó”

Theo như thông tin công ty cung cấp, chúng tôi hiểu việc thay đổi địa điểm làm việc của anh Tiến từ TP.HCM đến Hà Nội không phải là tạm thời mà mang tính chất làm việc thường xuyên tại Hà Nội, bên cạnh đó anh Tiến đã làm việc tại TP.HCM từ tháng 12/2022 cho đến nay cũng được xem là có tính chất thường xuyên, do đó đây là trường hợp người lao động làm việc có tính chất thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau, theo đó Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định Hợp đồng lao động buộc phải ghi đầy đủ các địa điểm đó.

Mặc dù anh X đã ký Hợp đồng lao động với nội dung “Địa điểm làm việc: Trong phạm vi lãnh thỗ Việt Nam theo sự điều động của Công ty”, tuy nhiên nội dung này không phù hợp với quy định của pháp luật lao động, có thể bị tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động, cho nên theo ý kiến của chúng tôi Công ty không nên thay đổi địa điểm làm việc của anh X khi chưa có sự đồng ý của anh để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Tham khảo thêm >> Tư vấn lao động và việc làm

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan