Nghỉ việc trong thời gian thử việc, có phải báo trước?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có ký hơp đồng thử việc với một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Hà Nội với thời hạn 02 tháng. Tôi đã làm việc được hơn 01 tháng nhưng do gia đình tôi có việc đột xuất, tôi phải về quê gấp. Do đó, tôi chỉ thông báo cho công ty qua điện thoại xin nghỉ hẳn, xong rồi về quê luôn mà chưa bàn giao công việc. Đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông báo đồng ý cho nghỉ việc của công ty. Vậy cho tôi hỏi: trong thời gian thử việc tôi nghỉ việc mà không thông báo cho công ty thì có sai quy định của pháp luật không? Tôi có nhận được tiền lương đã làm việc tại công ty không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 29 Bộ luật lao động năm 2012 quy định kết thúc thời gian thử việc:

"Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.

Theo đó, trong thời gian thử việc, nếu một trong hai bên là người sử dụng lao động và người lao động có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và cũng không phải bồi thường cho bên còn lại nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà các bên đã thỏa thuận.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, do lý do cá nhân nên bạn phải chấm dứt thời gian thử việc tại công ty, đồng thời bạn cũng đã thông báo nghỉ đến công ty. Do đó, việc bạn nghỉ việc trong thời gian thử việc tại công ty là đúng theo quy định của pháp luật. Bạn không cần lo lắng về việc công ty chưa có phản hồi lại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chấm dứt thời gian thử việc với công ty thì bạn phải thông báo cho công ty và phải bàn giao công việc mình đang thực hiện cho những đồng nghiệp khác, để tránh gây thiệt hại đến công ty.

Đối với khoản tiền lương, tiền phụ cấp mà bạn đã làm việc tại công ty hơn 01 tháng thì bạn có quyền yêu cầu công ty thanh toán lại hết các khoản này cho bạn như đúng thỏa thuận trong hợp đồng thử việc ban đầu, bởi lẽ, việc bạn chấm dứt hợp đồng thử việc tại công ty là đúng theo quy định của pháp luật, công ty không có quyền giữ lương của bạn mà không thanh toán cho bạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan