Nên ký loại hợp đồng lao động nào khi thuê cá nhân làm dịch vụ kế toán?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi mới thành lập và tôi định thuê một bạn làm dịch vụ kế toán với mức phí 1 triệu/tháng, bạn ấy đến lấy chứng từ và kê khai báo cáo. Vậy tôi nên ký loại hình hợp đồng nào để có thể hạch toán được chi phí này cho công ty mà không cần quan tâm tới các vấn đề bảo hiểm xã hội (Bạn này hiện cũng đang đi làm một công ty khác và đóng bảo hiểm xã hội)?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện bằng hợp đồng lao động, theo đó, người lao động cung ứng sức lao động cho người sử dụng lao động và được nhận lại tiền lương tương ứng với sức lao động mà mình đã bỏ ra. Hợp đồng lao động có 03 loại cơ bản sau:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (đây là loại hình hợp đồng không xác định thời hạn, không xác định thời điểm chấm dứt quan hệ lao động);

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn (là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) và

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn thì phải tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định tại Luật bảo hiểm xã hội. Đối với loại hợp đồng còn lại, nếu thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì hiện tại, công ty không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nhưng đến ngày 1/1/2018, công ty phải tham gia bảo hiểm cho họ. Nếu thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì công ty vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Hợp đồng lao động là văn bản xác nhận quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người cung ứng sức lao động còn có thể ký kết các loại hợp đồng dân sự khác như hợp đồng khoán công việc, hợp đồng dịch vụ để bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ và sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng.

Nếu bạn muốn thuê một bạn làm kế toán cho công ty mỗi khi phát sinh sự việc hạch toán, kê khai thuế mà không có nhu cầu sử dụng thường xuyên thì Công ty bạn có thể lựa chọn hợp đồng dịch vụ để ký kết với bạn đó để không phát sinh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội và vẫn được hạch toán được chi phí chi trả cho bạn đó.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan