Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Muốn nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước 30 ngày?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có ký kết hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty X. Khi làm được 1 tháng tôi thấy công việc không phù hợp nên báo trước 3 ngày rồi nghỉ. Tuy nhiên, công ty không đồng ý và nói rằng phải báo trước ít nhất 30 ngày. Nếu không báo trước thời gian đó thì sẽ không trả lại tiền lương 1 tháng làm việc cho tôi. Khi ký kết hợp đồng thử việc tôi đã kiểm tra rất kỹ không có điều khoản khi muốn chấm dứt phải báo trước 30 ngày. Xin hỏi trong luật lao động Việt Nam có quy định về vấn đề này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 26 Bộ luật lao động 2012 có quy định về thử việc như sau:

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Đồng thời tại Điều 26 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Trong hợp đồng giao kết giữa hai bên không có quy định về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng thử việc và trong Bộ luật lao động cũng không quy định về thời hạn báo trước đối với hợp đồng thử việc. Do đó, việc bạn muốn nghỉ việc khi đang trong thời gian thử việc thì không nhất thiết phải báo trước cho người sử dụng lao động. Việc công ty trả lời với bạn như vậy là không có căn cứ. Khi bạn nghỉ việc bạn có quyền yêu cầu công ty thanh toán khoản tiền lương này cho bạn. Nếu công ty vẫn đưa ra lý do như trên và không tiến hành chi trả lương 1 tháng làm việc này, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi tới phòng lao động thương binh và xã hội nơi công ty đặt trụ sở để được giải quyết.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan