Một số điểm mới về luật bảo hiểm có hiệu lực năm 2016

Nội dung bài viết

SBLAW tổng hợp một số điểm mới trong Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực năm 2016 để doanh nghiệp nắm và thực hiện.

Thứ nhất: Luật mở rộng đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, các đối tượng tham gia bao gồm:
 người lao động có hợp đồng lao động 01-03 tháng,
 người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ,
 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,
 học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí,
 người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
Thứ hai: Luật bổ sung quyền lợi của người lao động như sau:
 lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc đối với trường hợp sinh thường và 7 ngày làm việc đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, đẻ dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày nếu sinh đôi và thên 3 ngày/01con nếu sinh 3 trở lên; 14 ngày nếu sinh 2 trở lên mà phải phẫu thuật.
 Lao động nam nhận nuôi con dưới 6 tháng được hưởng chế độ thai sản như lao động nữ nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi.
Thứ ba: Luật quy định các hành vi bị cấm như sau:
 Trốn đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp.
 Chậm đóng tiền BHXH, BH thất nghiệp.
 Chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp.
 Truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về BHXH, BH thất nghiệp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan