Mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai 2024

Nội dung bài viết

Nếu tiến hành hoà giải tranh chấp đất đai, chúng ta đều cần biên bản hoà giải tranh chấp. Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai yêu cầu cần rõ ràng, đảm bảo đầy đủ thông tin và giá trị pháp lý. Dưới đây, Công ty luật SBLAW chia sẻ quý khách hàng Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất 2024 kèm theo link download file word.

Nội dung bắt buộc trên biên bản hoà giải tranh chấp đất đai

Mặc dù pháp luật không quy định mẫu biên bản cụ thể, nhưng nội dung bắt buộc của biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại thôn, xã được quy định tại khoản 2 Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bao gồm:

 • Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải
 • Thành phần tham dự hòa giải
 • Tóm tắt nội dung tranh chấp:
 • Kết quả hòa giải
 • Nội dung thỏa thuận
 • Nội dung không thỏa thuận
 • Đóng dấu và lưu trữ
Mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai 2024.jpg
Mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai 2024

Những nội dung cơ bản của biên bản hoà giải

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có thể thay đổi tùy theo quy định của từng địa phương. Tuy nhiên, nội dung cơ bản của biên bản bao gồm các phần sau:

 1. Phần đầu

 • Tên cơ quan lập biên bản: Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Tên đơn vị hành chính: Xã/Thị trấn/Phường ...
 • Số biên bản: ...
 • Ngày lập: ...
 1. Thành phần tham dự

 • Chủ trì: ... (Chức danh, họ tên)
 • Hòa giải viên: ... (Họ tên)
 • Bên tranh chấp 1: ... (Họ tên, địa chỉ)
 • Bên tranh chấp 2: ... (Họ tên, địa chỉ)
 • Người làm chứng: ... (Họ tên, địa chỉ) (nếu có)
 1. Tóm tắt nội dung tranh chấp

 • Nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp.
 • Nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu).
 • Ý kiến của các bên tranh chấp về nội dung tranh chấp.
 1. Kết quả hòa giải

 • Ghi rõ nội dung thỏa thuận giữa các bên.
 • Nếu không thỏa thuận được, ghi rõ nội dung không thỏa thuận.
 1. Ký tên

 • Các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải.
 • Các thành viên tham gia hòa giải.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lưu ý:

 • Biên bản hòa giải được lập thành 3 bản, các bên tranh chấp và Ủy ban nhân dân cấp xã mỗi bên giữ một bản.
 • Biên bản hòa giải có giá trị pháp lý.

Mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai (tham khảo)

SBLAW xin gửi đến quý khách hàng mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai để quý khách tham khảo. Quý khách hàng có thể download file word biên bản hoà giải tranh chấp đất đai này phía bên dưới.

ỦY BAN NHÂN DÂN

.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

................., ngày............tháng.........năm................

 

BIÊN BẢN

Hoà giải tranh chấp đất đai giữa ông (bà)……………. với ông (bà) ….

 

Căn cứ theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông (bà) …. Địa chỉ …. …….

Hôm nay, hồi….giờ….ngày……tháng…..năm…, tại……………, thành phần gồm có:

Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

– Ông (bà) ………………….. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì

– Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……..………

– Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……..………

Bên có đơn tranh chấp:

– Ông (bà)…………..chức vụ………….., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  …………………………….

Người bị tranh chấp đất đai: .

– Ông (bà)……………….chức vụ……………, đơn vị……….. (nếu là tổ chức).

-Ông (bà)…………………………Số CMND……………..

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  …………………………………………

Người có quyền, lợi ích liên quan (nếu có):

– Ông (bà)………………..chức vụ……………., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  ………………………………………. .

Nội dung:

– Người chủ trì: Nêu rõ lý do hoà giải, giới thiệu thành phần tham dự hoà giải, tư cách tham dự của người tranh chấp, người bị tranh chấp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Công bố nội dung hoà giải, hướng dẫn các bên tham gia hoà giải, cách thức hoà giải để đảm bảo phiên hoà giải có trật tự và hiệu quả.

– Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh (lưu ý không nêu hướng hòa giải).

–  Ý kiến của các bên tham gia hoà giải:

+ Ý kiến phát biểu của người tranh chấp (nêu nội dung, yêu cầu hoà giải, tài liệu chứng minh …);

+ Ý kiến phát biểu của người bị tranh chấp (phản biện lại ý kiến của người có đơn tranh chấp, tài liệu chứng minh, yêu cầu …);

+ Ý kiến của người có liên quan;

+ Ý kiến của các thành viên Hội đồng hoà giải.

– Kết luận: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên hoà giải và thông tin, tài liệu thu thập được, người chủ trì kết luận các nội dung sau:

+ Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Những nội dung đã được các bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ lý do;

+ Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành.

+ Trường hợp hòa giải thành thì ghi rõ trong Biên bản: Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) sẽ tổ chức thực hiện kết quả hòa giải thành.

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại UBND … một bản.

Người chủ trì

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Chủ tịch Hội đồng hòa giải

(Ký và ghi rõ họ tên)

Các bên tranh chấp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các thành viên tham gia hòa giải

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link download file word >> Mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai

Trên đây là mẫu biên bản hoà giải tranh chấp đất đai mới nhất 2024 để quý khách có thể tham khảo. Nếu quý khách có vấn đề gì cần sự giúp đỡ từ các luật sư vui lòng liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Tham khảo thêm >> Thời gian và thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan