Mã chương tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân

Nội dung bài viết

Nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đúng hạn, đầy đủ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Việc nộp thuế TNCN góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phục vụ cho công tác xây dựng và phát triển đất nước. Mã chương và tiểu mục nộp thuế TNCN đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thuế TNCN, giúp cho cơ quan thuế dễ dàng phân loại, theo dõi và kiểm soát nguồn thu TNCN từ các hoạt động kinh tế khác nhau.

Mã chương tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân

Mã chương và tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

Đối tượng nộp thuế:

 • Do Cục Thuế quản lý: Hộ gia đình, cá nhân: Mã chương 557, tiểu mục 1001, 1003, 1004, 1005.
 • Do Chi cục Thuế quản lý: Hộ gia đình, cá nhân: Mã chương 757, tiểu mục 1001, 1003, 1004, 1005.
Mã chương mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân
Mã chương mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân

Loại thuế TNCN:

Dưới đây là bảng chi tiết mã chương và tiểu mục nộp thuế TNCN cho từng loại thu nhập:

Loại thu nhậpMã chươngTiểu mục
Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công557 (nếu do Cục Thuế quản lý) hoặc 757 (nếu do Chi cục Thuế quản lý)1001
Thuế TNCN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân557 (nếu do Cục Thuế quản lý) hoặc 757 (nếu do Chi cục Thuế quản lý)1003
Thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân557 (nếu do Cục Thuế quản lý) hoặc 757 (nếu do Chi cục Thuế quản lý)1004
Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn557 (nếu do Cục Thuế quản lý) hoặc 757 (nếu do Chi cục Thuế quản lý)1005

Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân:

 • Tiểu mục 1001: Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Tiểu mục 1003: Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
 • Tiểu mục 1004: Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
 • Tiểu mục 1005: Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Tiểu mục 1006: Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
 • Tiểu mục 1007: Thuế thu nhập từ trúng thưởng
 • Tiểu mục 1008: Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Tiểu mục 1012: Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
 • Tiểu mục 1014: Thuế thu nhập từ dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng
 • Tiểu mục 1049: Thuế thu nhập cá nhân khác

Ví dụ Mã chương tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân A nhận lương từ công ty và có thu nhập từ hoạt động kinh doanh cá nhân. Cá nhân A sẽ nộp thuế TNCN như sau:

 • Thuế TNCN từ tiền lương: Mã chương 557, tiểu mục 1001.
 • Thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh: Mã chương 557, tiểu mục 1003.
 • Cá nhân B đầu tư vào chứng khoán và có thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Cá nhân B sẽ nộp thuế TNCN như sau:
 • Thuế TNCN từ đầu tư vốn: Mã chương 557, tiểu mục 1004.
 • Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn: Mã chương 557, tiểu mục 1005.
Lưu ý:

 • Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác mã chương và tiểu mục nộp thuế TNCN cho từng trường hợp cụ thể, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế nơi bạn đăng ký cư trú.
 • Từ năm 2022, theo Thông tư 45/2022/BTC, quy định về mã chương, tiểu mục nộp thuế TNCN có một số thay đổi. Bạn nên cập nhật thông tin mới nhất tại website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/

Sử dụng đúng mã chương và tiểu mục nộp thuế TNCN là trách nhiệm của mỗi công dân. Hãy cùng chung tay góp sức xây dựng nền tài chính lành mạnh, minh bạch và hiệu quả. Hi vọng những thông tin trên mà SBLAW cung cấp về mã chương, mã tiểu mục thuế thu nhập cá nhân hữu ích cho quý khách.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn thuế

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan