Lưu ý khi đăng ký thương hiệu tại Mỹ

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đăng ký và bảo hộ thương hiệu tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề sau:

Theo qui định của Mỹ, nhãn hiệu đang được sử dụng hoặc dự định được sử dụng tại Mỹ đều có thể đăng ký với Cơ quan nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO).

Nếu nhãn hiệu đã và đang được sử dụng tại Mỹ rồi thì Người Nộp Đơn phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu này (ngày sử dụng đầu tiên, tài liệu liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu).

Nếu nhãn hiệu chưa được sử dụng thì khi sau khi được chấp nhận bảo hộ, Người Nộp Đơn phải nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu và sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ trong thời gian qui định.

Trước khi đăng ký, người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Kết quả tra cứu sẽ giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc bảo hộ thương hiệu, có thể thay đổi nội dung đăng ký ngay khi có kết quả tra cứu.

Một đơn đăng ký nhãn hiệu được trải qua các giai đoạn thẩm định sau (1) thẩm định hình thức Đơn, (2) thẩm định nội dung Đơn, (3) công bố Đơn và (4) cấp bằng. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực trong vòng 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

THỜI GIAN TRA CỨU VÀ ĐĂNG KÝ

Thời gian tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ là từ 05-07ngày làm việc.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là khoảng 21-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.

TÀI LIỆU NỘP ĐƠN

Việc nộp đơn được thực hiện dựa trên tài liệu sau:

- Ủy quyền do Quý Khách hàng ký tên và đóng dấu

- Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ. Mẫu tài liệu này sẽ được gửi tới Quý Khách hàng khi S&B Law tư vấn.

- Mẫu nhãn hiệu

- Sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp mong muốn đăng ký.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan