Luật sư tư vấn Mua công ty

Nội dung bài viết

Khi chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân mua một công ty, doanh nghiệp, họ nên tham vấn ý kiến của luật sư để đảm bảo thủ tục pháp lý đầy đủ.

Dịch vụ luật sư tư vấn mua công ty

SBLaw cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn mua công ty, doanh nghiệp với nội dung công việc cụ thể như sau:

  • Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn về quy trình và điều kiện bán doanh nghiệp
  • Tư vấn về tư cách pháp lý của chủ sở hữu mới khi giao dịch hoàn thành.
  • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.
  • Soạn thảo và tiến hành tư vấn các điều khoản của hợp đồng giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới
  • Tư vấn và tiến hành soạn thảo Hợp đồng bán doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông, thành viên công ty.
  • Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu mới của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Hồ sơ để hoàn thiện thủ tục mua công ty doanh nghiệp

Để tiến hành thủ tục pháp lý nêu trên, doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của luật sư để tiến hành soạn thảo các văn bản pháp lý sau;
• Tư vấn và soạn thảo hồ sơ và bản đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty.
• Làm việc với các bên và soạn thảo hợp đồng bán doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các thành viên.
• Soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh K
• Soạn thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự án khi nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.
• Soạn thảo và sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp.

 Tham khảo thêm >> Tư vấn M&A

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan